PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Bożena Janda-Dębek

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Osobowości

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: 327

Telefon: 683287311

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Zakład Psychologii Osobowości Kierownik Zakładu