PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Krystyna Galińska

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Dział Osobowy / Sekcja Nienauczycieli

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 11

Telefon: 789441995

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: