PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Hermes Loschi

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: specjalista badawczo-techniczny

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki
Dane pracownika w jednostce może modyfikować: