PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Patrycja Pastuszko-Bitka

Stanowisko: Radca prawny

Jednostka: Rektor / Biuro Radców Prawnych

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 3

Telefon: 683282428

Telefon: 789441591

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: