PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Choon Long Lok

Stanowisko: specjalista badawczo-techniczny

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra

Pokój: -

Telefon: 502849044

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki