PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Michał Stambulski

Dyscypliny naukowe:
nauki prawne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-4493-1272

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji