PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Michał Stambulski

Dyscypliny naukowe:
nauki prawne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa

Adres: A-41 - Budynek Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Słowiański Zielona Góra

Adres E-mail: