PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Waldemar Uździcki

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Środowiska

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 116

Telefon: 683283205

Adres E-mail:

Strona www: www.uzdzicki.eu

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
lic. Sylwia Korczyńska