PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Mateusz Nowotarski

Dyscypliny naukowe:
nauki fizyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-6492-1325

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Asystent

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Centrum Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra

Pokój: 403

Telefon: 683282908

Adres E-mail:

Uwagi: zatrudniony w Centrum Doskonałości Naukowej, w projekcie RID

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: