PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Douglas Aguiar do Nascimento

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:

Stanowisko: specjalista badawczo-techniczny

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 414a

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki