PERS - System Informacji o Pracownikach

lek. Emilia Pucek

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Katedra Medycyny Paliatywnej

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: