PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Kinga Żychlińska-Bernard

Stanowisko: Laborant

Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska / Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska

Adres: A-12 - Hala Laboratoryjna IIŚ, prof. Z. Szafrana 15 Zielona Góra

Pokój: 6

Telefon: 2440

Strona www: k.bernard@iis.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: