PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Mariusz Downar

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra

Pokój: 423a

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann