PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Janusz Mielcarek

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Dział Zarządzania Nieruchomościami

Adres: A-07 - Budynek Administracyjny, prof. Szafrana 21 Zielona Góra

Pokój: 7

Telefon: 683282659

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: