PERS - System Informacji o Pracownikach

Robert Lach

Stanowisko: referent badawczo-techniczny

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Centrum Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 125

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: