PERS - System Informacji o Pracownikach

Robert Lach

Stanowisko: referent inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra

Pokój: 125

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Świrydziuk