PERS - System Informacji o Pracownikach

lic. Dorota Casti

Stanowisko: Referent

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Sekretariat Szkół Doktorskich

Adres: A-17 - Budynek Administracyjny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 301R

Telefon: 797977230

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: