PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Justyna Ostraszewska

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Dział Zarządzania Nieruchomościami

Adres: A-07 - Budynek Administracyjny, prof. Z. Szafrana 21, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 9

Telefon: 789442139

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: