PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Marta Szymanowska

Stanowisko: Referent

Jednostka: Rektor / Biuro Organizacyjne

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 10

Telefon: 683282661

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: