PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Nataliia Zhukova

Dyscypliny naukowe:
nauki o kulturze i religii; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Stanowisko: Profesor wizytujący

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Zakład Literaturoznawstwa

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: