PERS - System Informacji o Pracownikach

Alicja Łuszczyńska

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Instytut Matematyki / Sekretariat Instytutu Matematyki

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 514

Telefon: 683282873

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga