PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Piotr Gawłowicz

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Informatyki i Automatyzacji Produkcji

Adres: A-10 - Hala Laboratoryjna WM, prof. Z. Szafrana 4, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 120

Telefon: 683282270

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Wydział Mechaniczny
Prodziekan ds. Studenckich