PERS - System Informacji o Pracownikach

Bożena Płoszaj-Kobyłecka

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki / Sekretariat Instytutu

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 308

Telefon: 683282308

Telefon: 789441492

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Bożena Płoszaj-Kobyłecka