PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Leszek Kania

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych

Adres: A-52 - Budynek dydaktyczno-administracyjny, Armii Krajowej 48 Sulechów

Pokój: 326 B

Telefon: 683528404

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik