PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Leszek Kania

Dyscypliny naukowe:
historia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych

Pokój: 326 B

Telefon: 683528404

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik