PERS - System Informacji o Pracownikach

@article{Walczak:2017,
author = "P.Walczak",
title = "Wpływ dociekań filozoficznych na rozwój intelektualny dzieci. Analiza wyników badań",
journal = "Kultura i Edukacja",
number = "nr 3",
pages = "128--142",
year = "2017",
}