PERS - System Informacji o Pracownikach

@article{Walczak:2017,
author = "P.Walczak",
title = "Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci",
journal = "Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne",
volume = "t. 38",
pages = "5--19",
year = "2017",
}