PERS - System Informacji o Pracownikach

@article{Konstańczak:2017,
author = "S.Konstańczak and A.Oksiak - Podborączyńska",
title = "Adama Wrzoska filozofia medycyny",
journal = "Acta Medicorum Polonorum",
volume = "z. 2",
number = "nr 7",
pages = "5--23",
year = "2017",
}