PERS - System Informacji o Pracownikach

@article{Konstańczak:2017,
author = "S.Konstańczak",
title = "Henryka Elzenberga krytyka koncepcji etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego",
journal = "Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria",
number = "nr 4 (104)",
pages = "339--354",
year = "2017",
}