PERS - System Informacji o Pracownikach

@article{Zegzuła-Nowak:2018,
author = "J.Zegzuła-Nowak",
title = "Jan Łukasiewicz jako nauczyciel, mentor i inspirator twórczej aktywności Mieczysława Wallisa",
journal = "Studia z Historii Filozofii",
number = "2 (9)",
pages = "69--90",
year = "2018",
}