PERS - System Informacji o Pracownikach

@article{Sagan:2017,
author = "D.Sagan",
title = "Filozoficzne wady naturalizmu metodologicznego i perspektywy na przyszłość/ Johnatan Bartlett; tłum. z j. ang.",
journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin",
number = "t. 14",
pages = "53--89",
year = "2017",
}