PERS - System Informacji o Pracownikach

@article{Konstańczak:2018,
author = "S.Konstańczak",
title = ""Oby nie gasła pochodnia myśli filozoficznej" - spotkania uczniów Twardowskiego w rocznicę śmierci Mistrza",
journal = "Filo-Sofija : Kazimierz Twardowski: Mistrz i nauczyciel",
volume = "r. XVIII",
number = "nr 40",
pages = "79--97",
year = "2018",
}