PERS - System Informacji o Pracownikach

@article{Sagan:2018,
author = "D.Sagan",
title = "Jaki "artyficjalizm" stanowi epistemiczny układ odniesienia nauki",
journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin",
volume = "t. 15",
pages = "223--250",
year = "2018",
}