PERS - System Informacji o Pracownikach

@article{Sagan:2018,
author = "D.Sagan",
title = "Ewolucyjna Teleonomia jako zasada unifikująca Rozszerzonej Syntezy Ewolucyjnej /Jonathan Bartlett; tłum. z j. ang",
journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin",
volume = "t.15",
pages = "441--460",
year = "2018",
}