PERS - System Informacji o Pracownikach

@article{Sagan:2018,
author = "D.Sagan",
title = "Teleologia i pochodzenie ewolucji/ Sy Garte; tłum. z j. ang",
journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin",
volume = "t. 15",
pages = "461--482",
year = "2018",
}