PERS - System Informacji o Pracownikach

@article{Turowski:2018,
author = "T.Turowski",
title = "Status moralny zwierząt a kryterium antropologiczne. Rozważania wokół welfarystycznej propozycji Witolda Koehlera",
journal = "Edukacja Etyczna",
number = "nr 15",
pages = "10--21",
year = "2018",
}