PERS - System Informacji o Pracownikach

@article{Konstańczak:2018,
author = "S.Konstańczak",
title = "O sensie uprawiania historii filozofii polskiej",
journal = "Studia z Filozofii Polskiej",
volume = "tom 13",
pages = "7--10",
year = "2018",
}