PERS - System Informacji o Pracownikach

@article{Konstańczak:2019,
author = "S.Konstańczak",
title = "Kazimierza Ajdukiewicza lwowskie wykłady z etyki",
journal = "Galicja. Studia i Materiały",
volume = "5",
pages = "271--289",
year = "2019",
}