PERS - System Informacji o Pracownikach

@article{Konstańczak:2019,
author = "S.Konstańczak",
title = "Etyka analityczna Kazimierza Ajdukiewicza",
journal = "Studia z Filozofii Polskiej",
volume = "Vol. 14",
pages = "133--156",
year = "2019",
}