PERS - System Informacji o Pracownikach

@article{Konstańczak:2020,
author = "S.Konstańczak",
title = "Wkład Adama Wrzoska w odbudowę szkolnictwa medycznego w Poznaniu",
journal = "Acta Medicorum Polonorum",
volume = "R. 10",
number = "z. 1",
pages = "15--31",
year = "2020",
}