PERS - System Informacji o Pracownikach

@article{Zegzuła-Nowak:2021,
author = "J.Zegzuła-Nowak",
title = "Wokół zagadnienia tożsamości narodowej. Mieczysława Wallisa rozrachunki z polskością",
journal = "Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria",
volume = "R. 30",
number = "Nr 3",
pages = "75--94",
year = "2021",
}