PERS - System Informacji o Pracownikach

@article{Walczak:2021,
author = "P.Walczak",
title = "Dziecko jako podmiot praw. Ku filozoficznym podstawom praw dziecka",
journal = "Studia Paradyskie",
volume = "T. 31",
pages = "289--302",
year = "2021",
}