PERS - System Informacji o Pracownikach

@misc{Konstańczak:2018,
author = "S.Konstańczak",
title = "Bibliografia 1945-2014 // Leszek Kołakowski (przygotował Stanisław Gromadzki), Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, 2017 // W: Studia z Filozofii Polskiej, 2018, tom 13, pp. 367--369",
note = "Reviewer(s)",
}