PERS - System Informacji o Pracownikach

@book{Sagan:2017,
author = "D.Sagan",
title = "Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin, ISSN: 2299-0356",
publisher = "Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego",
address = "Zielona Góra",
year = "2017",
}