PERS - System Informacji o Pracownikach

@book{Dudek:2018,
author = "J.Dudek and T.Turowski and P.Walczak and J.Zegzuła-Nowak",
title = "W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, ISBN: 9788378423331",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
address = "Zielona Góra",
pages = "329",
year = "2018",
}