PERS - System Informacji o Pracownikach

@book{Zegzuła-Nowak:2017,
author = "J.Zegzuła-Nowak",
title = "Polemiki filozoficzne Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko-warszawską, ISBN: 9788365432445",
publisher = "Wydawnictwo Scriptum",
address = "Kraków",
year = "2017",
pages = "392",
note = "pod red. Joanny Zegzuły-Nowak",
}