PERS - System Informacji o Pracownikach

@book{Turowski:2019,
author = "T.Turowski",
title = "Zmierzch antropocentryzmu w perspektywie etyki nowej Petera Singera, ISBN: 9788324235445",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Uniwersytet Zielonogórski",
address = "Zielona Góra",
year = "2019",
pages = "579",
}