PERS - System Informacji o Pracownikach

@book{Kroczak:2020,
author = "J.Kroczak",
title = "Kultura filozoficzna dawnej Rusi (XI-XIII wiek), ISBN: 9788376831930",
publisher = "Wydawnictwo IFiS PAN",
address = "Warszawa",
year = "2020",
pages = "274",
}