PERS - System Informacji o Pracownikach

@InCollection{Zegzuła-Nowak:2018,
author = "J.Zegzuła-Nowak",
title = "Wzorzec człowieka nauki w założeniach programowych i postawach naukowych Marii i Stanisława Ossowskich",
pages = "165--180",
year = "2018",
booktitle = "W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy ISBN: 9788378423331",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
address = "Zielona Góra",
}