PERS - System Informacji o Pracownikach

@InCollection{Sagan:2019,
author = "D.Sagan",
title = "Status poznawczy teorii inteligentnego projektu w świetle naturalizmu metodologicznego i koncepcji epistemicznych układów odniesienia",
pages = "309--321",
year = "2019",
booktitle = "Genius Vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi ISBN: 9788380617056",
editor = "red. Stanisław Janeczek, Zbigniew Wróblewski, Anna Starościc",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II",
address = "Lublin",
}