PERS - System Informacji o Pracownikach

@InCollection{Konstańczak:2019,
author = "S.Konstańczak",
title = "Między nadzieją i zwątpieniem. Kręta droga do naukowego mistrzostwa",
pages = "89--99",
year = "2019",
booktitle = "Wychować (w sobie) mistrzaW stronę Jubileuszu 80-lecia Profesora Wojciecha Kojsa i Profesora Janusza Mariańskiego ISBN: 9788393626977",
editor = "red. nauk. Leszek Pawelski, Marek Rembierz",
publisher = "Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych",
address = "Szczecinek",
series = "Monografia - Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, nr XVIII",
}