PERS - System Informacji o Pracownikach

@InCollection{Zegzuła-Nowak:2019,
author = "J.Zegzuła-Nowak",
title = "Echa oświeceniowe w koncepcjach etycznych szkoły lwowsko-warszawskiej",
pages = "269--283",
year = "2019",
booktitle = "Etické Myslenie minulosti a sučasnosti. Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850)Ethical Thinking on Past and Present. Ethics in Slovakia and Europe (1751-1850) ISBN: 9788055522845",
editor = "ed. Vasil Gluchman",
publisher = "Filozofická fakulta PU v Prešove",
address = "Prešov",
}