PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski

Dyscypliny naukowe automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Zakład Automatyki Przemysłowej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)